Johtaminen

竟博 www.rnryc.com Johtaminen on t?rke?? yhteiskuntien, organisaatioiden ja yksil?iden kehitykselle ja menestykselle. Monipuolisen johtamisosaamisen tarve lis??ntyy jatkuvasti.

Johtaminen?l?hestyy organisaatioiden toimintaa asioiden?ja ihmisten johtamisen n?k?kulmista. Johtamisessa yhdistyv?t suunnittelu,?p??t?ksenteko ja ihmisten toiminnan?suuntaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi.?Ty?el?m?n muutokset haastavat jatkuvasti etsim??n uusia tapoja johtaa.

Digitaalisuus, uudet tavat j?rjest?? ty?n tekeminen ja tehd? ty?t? vaikuttavat organisaation t?rkeimp??n resurssiin: henkil?st??n. Oppiaineemme painopiste on?henkil?st?johtamisessa. Henkil?st?johtamisen ilmi?t painottuvat niin?tutkimuksessa?kuin opetuksessa.

Tut-ki-mus

Tutkimuksessa?keskitymme vastuullisuuteen johtamisen?sosiaalisissa, taloudellisissa ja eettisiss? kysymyksiss?. Tutkimme?monimuotoisuuden huomiointia johtamisessa, johtamisen,?johtajuuden ja henkil?st?johtamisen eettisi??haasteita,?vastuullisuuskysymyksi?, sek? tarinallisuutta johtamisessa ja?strategiaty?ss?.?Tutkimuksemme organisoituu seuraaviin tutkimusryhmiin:

Kou-lu-tus

Ty?el?m?l?ht?isten?ilmi?iden kautta?opit laaja-alaisesti ihmisten ja liiketoiminnan hyv?? johtamista ja organisaation kehitt?mist?, jotka ovat organisaation menestyksen perusta. Johtamisesta valmistuneet?ty?llistyv?t?monipuolisiin henkil?st?-, asiantuntija-?ja esimiesteht?viin?eri toimialoilla?yksityisell??ja julkisella sektorilla.