Yliopiston uutiset

VIKKE vastaa lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointitarpeeseen

Jyv?skyl?n yliopiston VIKKE-hankkeen tavoitteena on kehitt?? ty?kalu, jonka avulla viittomakielisten lasten ja perheiden parissa ty?skentelev?t eri alojen ammattilaiset voivat arvioida lasten suomalaisen viittomakielen taidon kehityst?. Hankkeessa my?s kartoitetaan lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen nykytilaa sek? suunnitellaan tukitoimia viittomakielisille perheille.

竟博 www.rnryc.com

Lasten suomalaisen viittomakielen taidon kehityst? ei ole aikaisemmin pystytty arvioimaan tai seuraamaan, koska siihen ei ole ollut ty?kalua. T?m? on aiheuttanut monenlaisia haasteita viittomakielisille lapsille, vanhemmille sek? heid?n parissa ty?skenteleville ammattilaisille.

– Viittomakielisten lasten kielellist? kehityst? on p??s??nt?isesti tarkasteltu pelk?st??n puhutun tai kirjoitetun kielen osalta. Selke? osa viittomakielisten lasten kielitaidosta on n?in ollen j??nyt l?hes t?ysin arvioinnin ja seurannan ulkopuolelle, hankkeen vet?j? Laura Kanto kertoo.

Luotettavien ja p?tevien arviointimenetelmien puuttuminen saattaa johtaa lasten kielellisten taitojen yli- tai aliarviointiin. Se puolestaan voi johtaa virheelliseen diagnosointiin sek? tehottomiin kuntoutuksellisiin tai pedagogisiin toimenpiteisiin.

Arviointimenetelmien puutteen vuoksi viittomakielisille lapsille tai heid?n perheilleen suunnattujen tukitoimenpiteiden vaikuttavuutta ei ole my?sk??n voitu luotettavasti arvioida. Lis?ksi haasteena on ollut vaikuttavien kuntoutus- ja tukitoimien oikea-aikainen ja suunnitelmallinen kohdentaminen niin, ett? perheiden ja lasten yksil?lliset tarpeet huomioidaan.

– Lapsen kielellisen kehityksen etenemisest? tai taitojen edistymisest? ei ole voitu luoda selke?? kuvaa lapselle itselleen, vanhemmille tai lapsen kanssa ty?skenteleville eri ammattiryhmien edustajille. Tarve suomalaisen viittomakielen taitojen arviointimenetelmille on siis eritt?in suuri ja akuutti, Kanto sanoo.

T?h?n tarpeeseen vastaa Jyv?skyl?n yliopiston viittomakielen keskuksessa k?ynnistynyt VIKKE- eli Viittomakielisten lasten kielellisen kehityksen arviointi, kartoitus ja tukitoimenpiteet -hanke.

Hankkeessa julkaistavien verkkopohjaisten ty?kalujen avulla pystyt??n arvioimaan suomalaisen viittomakielen taidon kehityst? ja lasten kieliymp?rist?n piirteit? ik?vuosien 0–15 v?lill?. Arvioitavia kielen osa-alueita ovat tuottava ja ymm?rt?v? viittomavarasto, viittomakielen kieliopillisten rakenteiden ymm?rt?minen ja kerrontataidot.

– Lis?ksi pyrimme kartoittamaan lasten suomalaisen viittomakielen taidon nykytilannetta yhteisty?ss? viittomakielen opettajien kanssa. Saatuja tietoja on tarkoitus hy?dynt?? viittomakielen opetuksen kehitt?miseksi. T?ht??mme tiiviiseen yhteisty?h?n viittomakielisten lasten parissa ty?skentelevien eri alojen ammattilaisten kanssa, Kanto sanoo.

Hankkeen toiminta kytkeytyy my?s viittomakielen keskuksessa syksyll? 2019 k?ynnistyv??n t?ydennyskoulutukseen. Koulutuksen aikana viittomakielen opetuksen parissa ty?skentelev?t henkil?t koulutetaan viittomakielisten lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointiin ja hankkeessa laadittujen arviointimenetelmien k?ytt??n.

– Osa materiaaleista on jo l?hes valmiina ja toivomme, ett? mahdollisimman moni viittomakielisten lasten parissa ty?skentelev? ottaisi ne k?ytt??n. Rekrytoimme parhaillamme my?s lis?? perheit? mukaan, Kanto kertoo.

Kaksivuotista VIKKE-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeri?.

Jyv?skyl?n yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa toimii viittomakielinen akateeminen yhteis?. Viittomakielen keskuksen toiminta perustuu opetusministeri?n Jyv?skyl?n yliopistolle my?nt?m??n valtakunnalliseen erityisteht?v??n. Keskuksen p??teht?v? on toteuttaa ja kehitt?? sek? koordinoida yhteisty?ss? alan muiden toimijoiden kanssa viittomakielt? koskevaa ylint? tutkimusta ja koulutusta Suomessa.


Lis?tiedot:

Tutkijatohtori Laura Kanto
040?805 3549
laura.m.k.kanto@www.rnryc.com

VIKKE-hankkeen verkkosivu: http://www.rnryc.com/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/viittomakieli/tutkimus/menossa-olevat-projektit/vikke-viittomakielisten-lasten-kielellisen-kehityksen-arviointi-kartoitus-ja-tukitoimenpiteet