Tutkimusuutiset

Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikasta tuore julkaisu

Tutkimusetiikka, tietosuoja ja avoimen tieteen kysymykset ovat puhuttaneet tutkijoita viime vuosina. Millaista keskustelua lapsuuden- ja nuoruudentutkimuksen piiriss? n?ist? teemoista k?yd??n?

竟博 www.rnryc.com Tutkimuseettisest? s??ntelyst? elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II p?ivitt?? oppikirjana suositun Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -teoksen. Tutkijat niin kasvatuksen, varhaiskasvatuksen, oikeustieteen, yhteiskuntatieteiden, uskontotieteen kuin lastensuojelun kentilt? k?sittelev?t teoksessa tutkimuseettisen s??ntelyn alueella tapahtuneita viimeaikaisia muutoksia, esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetuksen seurauksia ja ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin kysymyksi?.

– Vaikka tutkimuseettinen s??ntely ja tietosuojaan liittyv?t kysymykset ovat leimanneet viime vuosien keskustelua, ne muodostavat vain osan kaikesta tutkimusetiikkaan liittyv?st? problematiikasta. Haluamme palata juridisista ja teknisist? kysymyksist? nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen arkeen: kohtaamisiin p?iv?kodin tuulikaapissa tai lastensairaalan tutkimushuoneessa, teoksen toimittajat Kaisa Vehkalahti ja Niina Rutanen kertovat.?

Teoksen p??paino on lasten ja nuorten kohtaamisen etiikassa ja k?yt?nn?n tutkimusesimerkeist? nousevissa pohdinnoissa. Siin? avataan muun muassa lasten tutkimussuostumukseen liittyvi? kysymyksi?, sensitiivisten aiheiden ja l?heisten tutkimussuhteiden haasteita, erilaisten portinvartijoiden rooleja tutkimusprosesseissa sek? aineistojen rajojen ja rajoitusten vaikutuksia.

?– Tutkijan rooli saattaa pohdituttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi tai nuori kertoo tutkijalle yll?tt?en hyvin luottamuksellisesti ajatuksiaan. Tutkijalle voi my?s her?t? huoli nuoren hyvinvoinnista kesken tutkimusprosessin, toimittajat kertovat.

?– Aina ei ole t?ysin selv??, kuinka tasapainoilla eri suunnilta tulevien vaatimusten kanssa. Rahoittajien tarpeet, yleiset tutkimuseettiset periaatteet, tutkittavien oikeudet ja tietosuojan tuottamat reunaehdot – sek? eletyn arjen yll?tykselliset tutkimuskohtaamiset saattavat olla ristiriitaisia. N?ihin pohdintoihin ei useinkaan ole yksiselitteisi? vastauksia. Tutkijan vastuu ja tilanteittainen harkinta korostuvat, kun tutkittavat ovat lapsia ja nuoria, Vehkalahti ja Rutanen pohtivat.

Teokseen on kirjoittanut 17 tutkijaa, kaikkiaan seitsem?st? eri yliopistosta. Teos jakautuu kolmeen osaan: I Tutkimuseettinen s??ntely ja tutkimuksen arki, II Sensitiiviset tutkimusaiheet ja ymp?rist?t, III Suhteissa rakentuva tutkimusetiikka. Tutkijoille, opiskelijoille ja tutkimuseettisist? kysymyksist? laajasti kiinnostuneelle yleis?lle tarkoitettu teos soveltuu oppikirjaksi korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.) Tutkimuseettisest? s??ntelyst? elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II. ISBN 978-952-7175-85-9. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 218, Tiede, 2019. Tilaukset:? https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat

Toimittajien yhteystiedot:
Niina Rutanen, niina.a.rutanen@www.rnryc.com
Kaisa Vehkalahti, kaisa.vehkalahti@oulu.fi