Koulutusuutiset

Avoimen yliopiston v?yl?lt? tulee motivoituneita tutkinto-opiskelijoita

Avoimen yliopiston v?yl?n kautta yliopistoon valitut kokevat avoimen opintojen valmentavan hyvin tutkinto-opiskeluun. Lis?ksi aiemmin suoritettujen opintojen koettiin hy?dytt?v?n ja helpottavan opiskelua yliopistossa, ilmenee Toinen reitti yliopistoon -hankkeen toteuttamasta kyselyst?.

竟博 www.rnryc.com Toinen reitti yliopistoon (TRY) on valtakunnallinen korkeakoulutuksen kehitt?mishanke, jonka teht?v?n? on kehitt?? ja pilotoida avoimen yliopiston v?yl?? aiempaa toimivammaksi opiskelijavalintatavaksi. Hanke selvitti kokemuksia avoimen yliopiston v?yl?ll? opiskelusta kyselyll?, johon vastasi 661 v?yl?ll? opiskellutta henkil?? kymmenest? suomalaisesta yliopistosta. Selvitys tehtiin kev??ll? 2019.

Kyselyn alustavien tulosten mukaan avoimessa yliopistossa opiskelleet tiet?v?t, mit? haluavat opinnoiltaan, ja kokevat, ett? heill? on jo hyv? k?sitys yliopisto-opiskelusta. Yli 80 % vastanneista piti avoimessa yliopistossa opiskelua eritt?in hy?dyllisen? tutkinto-opiskeluun valmentautumisen kannalta.

Kyselyyn vastanneet kokivat kartuttaneensa avoimen yliopiston v?yl?ll? opiskelu- sek? oppimistaitoja, kuten tieteellist? kirjoittamista, alan termist?? sek? oman oppimisen arvioimis- ja suunnittelukyky?. Jopa yli 85 % vastaajista kertoi olevansa eritt?in motivoitunut opinnoissaan. Avoimen yliopiston v?yl?n kehitt?minen voisi siis auttaa tuomaan yliopistoihin opiskelijoita, jotka ovat sitoutuneita opiskeluun.

Tuloksista ilmenee, ett? avoin yliopisto tuo tutkintoihin hyvin erilaisia opiskelijoita useista eri l?ht?kohdista sek? olosuhteista. Projektitutkija Tuomo Kuivalainen Turun yliopistosta on purkanut kyselyaineistoa TRY-hankkeen k?ytt??n. Kuivalaisen mukaan moninaisuus on t?rke?? huomioida avoimen v?yl?n kehitt?misess?, jotta opiskelumahdollisuuksia olisi jatkossakin tarjolla mahdollisimman monelle.

“Vastaajien omista kertomuksista l?ytyy laaja kirjo erilaisista el?m?ntilanteista tulevia opiskelijoita, esimerkiksi ensimm?ist? tutkintoaan suorittavia nuoria aikuisia, ty?el?m?n keskell? olevia taitonsa kehitt?ji? tai alan vaihtajia, sek? opiskelun itseisarvon ilmaisseita nuoruuden haaveidensa toteuttajia”, Kuivalainen kertoo.

Erilaisia v?yl?vaihtoehtoja ja niist? tiedottamista vastaajat toivoivat enemm?n. N?in tieto avoimen yliopiston v?yl?st? hakumahdollisuutena tutkintokoulutukseen tavoittaisi entist? useamman yliopistoon pyrkiv?n. Tietoa etsit??n erityisesti internetist? muun muassa avoimien yliopistojen sivuilta sek? Opintopolku.fi-palvelusta, mutta my?s perheenj?senten, tuttavien ja ty?yhteis?n ajatuksia kuunnellaan.

Avoimessa yliopistossa opinto-ohjausta oli kyselyn mukaan saatavilla riitt?v?sti, ja joillekin nimenomaan opettajan tai opintoneuvojan tuki antoi sys?yksen hakea tutkintokoulutukseen.

“Vaikka yliopistossa opiskelu miellet??n itsen?iseksi, opinto-ohjausta pidettiin kuitenkin hyvin tarpeellisena. Esimerkiksi opintojen suunnittelu oli haastavaa 40 %:lle vastanneista viel? tutkintokoulutuksessakin”, Kuivalainen sanoo.

Toinen reitti yliopistoon (2018–2020) on opetus- ja kulttuuriministeri?n rahoittama korkeakoulutuksen kehitt?mishanke, jossa on mukana 11 yliopistoa. Kysely on osa hankkeen tekem?? selvityst? liittyen tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehitt?miseen. TRY-hankkeen t?h?nastista ty?t? esitell??n Tahtoa, Ryhti?, Yrityst? -v?liseminaarissa 13.6.2019 Jyv?skyl?ss?.

Lis?tietoa:

Paula Savela, projektip??llikk??(TRY-hanke)?
paula.savela@www.rnryc.com, puh. 050 428 5293?

Tuomo Kuivalainen,?projektitutkija?(TRY-hanke)?
tuomo.kuivalainen@utu.fi, puh. 050?438 5328?

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen verkkosivut?
jyu.fi/try