V?it?suutiset

V?it?s: Kehon ja aivojen rytmit tahdistavat oppimista (Waselius)

Aika:

竟博 www.rnryc.com 9.11.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Mattilanniemi, MaA 211
Tuoreessa v?it?stutkimuksessa tutkittiin aivojen ja kehon rytmisten tilavaihteluiden vaikutusta oppimiseen. Tutkimuksissa havaittiin hippokampuksen hidasaaltov?r?htelyjen, syd?men toimintavaiheiden ja hengityksen vaiheiden heijastuvan oppimistuloksiin.

FM Tomi Waselius selvitti v?it?skirjassaan aivojen ja kehon v?listen nopeiden tilamuutosten vaikutusta tiedon oppimiseen tarvittavaa muistia vaativissa teht?viss?.

– Hippokampuksessa havaittavat hidasaaltov?r?htelyt rytmittiv?t oppimista. Oppimiselle ep?suotuisa hidasaaltov?r?htelyn vaihe n?kyi hajanaisena aisti-informaation prosessoimisena, kun taas hidasaaltov?r?htelyn vastakkaisessa vaiheessa aivotoiminta oli paremmin organisoitunutta, Waselius sanoo.

Aivojen ja kehon rytmien v?lill? on synkroniaa, jonka Waselius kertoo n?kyv?n my?s oppimisessa.

– Tutkimukset osoittavat, ett? esimerkiksi syd?men toimintavaihe rytmitt?? uuden tiedon prosessointia aivoissa ja vaikuttaa siten my?s oppimiseen. Oppiminen oli tehokkainta syd?men lepovaiheessa. Toisin sanoen aivojen tila vaihtelee merkitt?v?sti jo yhden syd?menly?nnin aikana, toteaa Waselius.

Ensimm?inen askel kohti tulevaisuuden sovelluksia

Syd?men toimintavaiheet ovat yhteydess? my?s hengitykseen. V?it?skirjan viimeisess? tutkimuksessa pystyttiinkin osoittamaan my?s hengityksen vaiheen olevan yhteydess? oppimiseen. Oppiminen oli tehokkaampaa ajoittamalla opittavat ulkoiset ?rsykkeet uloshengitykseen.

– T?m? johtuu luultavasti siit?, ett? sykett? ja hengityst? ohjaavien laajojen hermosolujoukkojen aktivoituminen ydinjatkeessa heijastuu my?s aivojen yleiseen s?hk?fysiologiseen tilaan. Luultavasti ainakin muistij?lkien syntymiseen vaikuttava hippokampus seuraa hengityksen ja sykkeen tahteja, pohtii Waselius.

Tutkimusten tuloksia voidaan jatkossa soveltaa esimerkiksi vaativan oppimisteht?v?n helpottamisessa, mutta varsinaisesti syd?men tai hengityksen rytmiin tahdistettua sovellusta ei ole l?hdetty viel? edes hahmottelemaan.

– Mielest?ni perustutkimuksen tuloksia ei pid? l?hte? suin p?in soveltamaan, varsinkin kun n?m? tutkimukset pit?isi ensin toistaa. My?s t?ydent?vi? tutkimuksia tulee tehd?, jotta saisimme paremman kuvan vaikutusmekanismeista, Waselius painottaa.

FM Tomi Waseliuksen psykologian v?it?skirjan "Rapid changes in bodily and neural states affect learning" tarkastustilaisuus pidet??n perjantaina 9.11.2018 klo 12-15 Mattilanniemessa salissa MaA211. Vastav?itt?j?n? toimii dosentti Aarne Ylinen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena dosentti Miriam Nokia (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi.

Lis?tietoja:

Tomi Waselius, tomi.waselius@www.rnryc.com, 045?889 5165

Tiedottaja Kirke Hassinen, viestinta@www.rnryc.com, 040?846 1395

Tomi Waselius kirjoitti ylioppilaaksi Ivalon lukiosta vuonna 1998. T?m?n j?lkeen h?n on ty?skennellyt mm. Inarin Nesteell?. Waselius aloitti yliopisto-opinnot ty?n ohella Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa 2009 ja jatkoi p??toimisena opiskelijana Alkio-opistossa 2011. H?n valmistui Filosofian maisteriksi Jyv?skyl?n yliopistosta syksyll? 2014 p??aineena psykologia. T?ll? hetkell? Waselius ty?skentelee tohtorikoulutettavana Jyv?skyl?n yliopiston psykologian laitoksella akatemiatutkija Miriam Nokian projektissa, jossa tutkitaan ajallisen tiedon hermostollisia edustumia hippokampuksessa.

V?it?skirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 32, Jyv?skyl? 2018, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7587-6 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7587-6

Lis?tietoja

Tomi Waselius

tomi.m.waselius@www.rnryc.com