V?it?suutiset

V?it?s: 28.11.2018 Kuurot lapset tarvitsevat enemm?n tukea koulunk?yntiin Etiopiassa (Mulat)

Aika:

竟博 www.rnryc.com 28.11.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Mattilanniemi, Agora Auditorio 1 (Martti Ahtisaari -sali)
Tuoreessa v?it?stutkimuksessa selvitettiin etiopialaisten kuurojen ja huonokuuloisten oppilaiden sosio-emotionaalisia ongelmia ja min?k?sityst? eri koulumuodoissa. Tulokset osoittivat oppilaiden tilanteen olevan hyvin huolestuttava.

KM, FM Mekonnen Mulat selvitti v?it?skirjassaan etiopialaisten kuurojen ja huonokuuloisten oppilaiden sosio-emotionaalisia ongelmia ja min?k?sityst? eri koulumuodoissa, kuten erityiskoulussa, erityisluokilla tai integroidussa julkisen koulun luokissa.

Kehittyviss? maissa, kuten Etiopiassa, suurin haaste kuurojen ja huonokuuloisten tasa-arvoon on oikeus koulutukseen. Kielteiset asenteet ja haitalliset kulttuuriset uskomukset kuuroutta kohtaan vaikuttavat kuurojen ja huonokuuloisten lasten kehitykseen ja johtavat toisinaan jopa lasten erist?miseen.

– Monet etiopialaiset kuurot ovat viel? koulutuksen ulkopuolella etenkin maaseudulla. Vaikka tilanne on parantunut, kuuroista lapsista vain alle 10 prosenttia p??see kouluun. Melkein kaikki oppivat viittomakielen vasta koulussa, kertoo Mulat.

Kouluun p??seminen ei kuitenkaan takaa oppilaan k?yv?n perusopetusta loppuun saakka.

– Olen seurannut kuurojenopetuksen tilannetta pitk??n ja toistuvasti t?rm?nnyt kuurojen ja huonokuuloisten viidesluokkalaisten oppilaiden koulun keskeytt?misen ongelmaan, vuosia kuurojenopettajana ja kuurojen opetuksen kehitt?misen parissa ty?skennellyt Mulat kertoo.

Tuloksista tukea kuurojenopetuksen kehitt?miseen

Mulatin v?it?stutkimuksen yksi p??tavoite oli saada tietoa siit?, miksi monet kuurot ja huonokuuloiset oppilaat keskeytt?v?t koulunk?ynnin siirrytty??n viidennelle luokalle yleisopetukseen. Kolmeosaisen tutkimuksen tuloksista selvisi kuuroilla ja heikosti kuulevilla oppilailla olevan kuuleviin oppilasiin verrattuna heikompi min?k?sitys sek? koulumenestys. Erityisesti oppilailla oli verrokkiryhm?? heikommat lukutaidot ja huonompi suhde vanhempiinsa.

Yleisopetukseen viidennelle luokalle siirrytt?ess? erityisluokilla olevien oppilaiden akateeminen min?kuva ja koulumenestys laskivat. Sen sijaan erityiskouluissa opiskelevilla lapsilla ei viidennelle luokalle siirtyess? tapahtunut muutoksia. Kaikkien ryhmien oppilaiden sosiaalinen min?kuva kehittyi positiivisesti viidennelle luokalle siirtymisen my?t?.

Mulatin v?it?stutkimus auttaa p??tt?ji? ymm?rt?m??n kuurojen kommunikointitarpeet, ja erityisesti viittomakielen t?rkeyden, kun he suunnittelevat kuurojen opetuksen kehitt?mist?.

KM, FM Mekonnen Mulatin erityispedagogiikan v?it?skirjan "The Self-Concept and Socio-Emotional Development of Deaf and Hard-of-Hearing Students in Different Educational Settings and their Hearing Peers in Ethiopia" tarkastustilaisuus j?rjestet??n keskiviikkona 28.11.2018 klo 12 alkaen Mattilanniemess?, Agorassa salissa Auditorio 1 (Martti Ahtisaari –sali). Vastav?itt?j?n? toimii Dr. Senior Lecturer Susie Miles (University of Manchester) ja kustoksena professori Hannu Savolainen (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on englanti.

Lis?tietoja:

Mekonnen Mulat, mekonnen.mulat@felm.org, puh. 045?151 7287. V?ittelij? puhuu sujuvaa suomea.

Tiedottaja Kirke Hassinen, viestinta@www.rnryc.com, puh. 040?846 1395

Mekonnen Mulat valmistui ylioppilaaksi vuonna 1984, jonka j?lkeen h?n opiskeli biologiaa Addis Ababan yliopistossa, valmituen bilogian opettajaksi vuonna 1988. Mulat jatkoi opintojaan Jyv?skyl?n yliopistossa, ja valmistui erityispedagogiikan (KM) -95, ja molekyylibiologian FM -97. Mulat on tehnyt palkittua pioneerity?t? kuurojen aseman parantamiseksi Etiopiassa. H?n on ty?skennellyt aiemmin Hosainan kuurojenkoulun opettajana ja toimii nyky??n Felm:n kehitysyhteisty?hankkeen (Social and Educational Program for the Deaf, SEP Deaf) projektikoordinaattorina, ty?nantajaan Suomen L?hetysseura.

V?it?skirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 41, Jyv?skyl? 2018, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7617-0 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7617-0.