V?it?suutiset

V?it?s: 23.11.2018: Ilmastonmuutos voi muuttaa soiden hiilenkiertoa (Mpamah)

Aika:

竟博 www.rnryc.com 23.11.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Muu, University of Eastern Finland, Kuopio Campus
Ilmastonmuutos voi vaikuttaa mikrobim??riin sek? mikrobiyhteis?n koostumukseen ja aktiivisuuteen soiden pintakerroksessa. Muutos voi kiihdytt?? orgaanisen aineen hajoamista suoraan my?s syvemmiss? turvekerroksissa muuttamalla mikrobiprosesseja ja vaikuttamalla siten mikrobeille k?ytt?kelpoisen hiilen saatavuuteen.

Suot ovat t?rkeit? hiilivarastoja globaalisti. Soiden turpeeseen on sitoutunut kolmannes maa-alueiden hiilest?. Suomessa turpeeseen sitoutunut hiili on t?rke? pitk?n aikav?lin hiilivarasto, koska soihin sitoutunut hiilim??r? on suurempi kuin kasvillisuuden ja kivenn?ismaan hiilivarastot yhdess?. Suot ovat my?s dynaamisia ekosysteemej?. Muutokset soiden vesitaseessa muuttavat hapellisten ja hapettomien hajotusprosessien suhdetta. Yhdess? vapautuvien ravinteiden ja kohonneen l?mp?tilan kanssa vesitase voi vaikuttaa hiilen sidonnan ja vapautumisen tasapainoon ja siten ilmakeh?n hiilidioksidipitoisuuteen.

Ilmastonmuutos voi muuttaa turpeen hiilenkiertoprosesseja

On oletettu, ett? soiden syvempiin kerroksiin varastoitunut turve siet?? paremmin ymp?rist?n muutoksia kuin pinta-turve. T?st? syyst? useimmat tutkimukset ilmastonmuutoksen vaikutuksista soiden mikrobiyhteis?ihin ja hiilenkiertoon ovat keskittyneet soiden pintakerroksiin. Kuitenkin my?s muutokset jo varastoituneessa turpeessa voivat olla t?rkeit? soiden hiilivarastojen s?ilymisen kannalta. Promise A. Mpamah Jyv?skyl?n yliopistosta vertasi akvaattisten tieteiden v?it?skirjaty?ss??n soiden nuorten kasvipeitteisten pintakerrosten ja syvempien ik??ntyneiden kerrosten mikrobibiomassaa ja hiilenkiertoa ojitetuilla ja luonnontilaisilla soilla.

- Tutkimukseni viittaa siihen, ett? el?viin ja kuolleisiin mikrobeihin varastoitunut hiili muodostaa merkitt?v?n osan turpeen biomassasta, selvent???Mpamah.

Ojitettujen ja luonnontilaisten soiden turpeessa el?? suhteellisen suuria m??ri? mikrobeja jopa yli 3000 vuotta vanhoissa turvekerroksissa, vaikkakin mikrobeja on v?hemm?n syvemm?ll? ja niiden aktisuus on matalampi kuin suon pinnassa. T?m? selitt?? kryoturbaatiossa pintaan nousseen turpeen hitaan hajoamisen happitilanteen parantuessa. Suomalaisten ojitettujen ja luonnontilaisten suoparien vertailu osoitti pinnan kuivamisen muuttavan mikrobiyhteis?? ja mikrobim??ri? my?s syvemmiss? turvekerroksissa. Siten ilmastonmuutoksen aiheuttama ilmaston l?mpeneminen ja vedenpinnan tason lasku voi vaikuttaa soiden koko turveprofiilin mikrobiyhteis?ihin ja siten soiden hiilivarastoihin muuttamalla nykyiset hiilivarastot hiilen l?hteiksi.

- T?m?n t?hden ilmastonmuutoksen vaikutusta soiden hiilitaseeseen pit?? tutkia pinnan ilmi?iden lis?ksi koko turveprofiilista ja hiilenkiertomalleissa pit?? huomioida my?s mikrobibiomassan hiili, kertoo?Mpamah.

FM Promise Mpamahin v?it?skirjan "Response of microbial biomass and carbon dynamics to changing hydrological conditions in old peat deposits" (Vanhojen turvekerrostumien mikrobeihin sitoutunut hiili muuttuvissa hydrologisissa olosuhteissa) tarkastustilaisuus 23.11.2018 klo 12:00 It?-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Vastav?itt?j?n? professori ülo Mander (University of Tartu, Viro) ja kustoksena professori Marja Tiirola (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuus on englanninkielinen.

Lis?tietoja:

V?it?skirja on julkaistu sarjassa JYU Dissertations, Jyv?skyl? 2018, ISSN 2489-9003; ISBN 978-951-39-7606-4. Linkki v?it?skirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7606-4

Lis?tietoja

Promise Mpamah

Tohtorikoulutettava

Bio- ja ymp?rist?tieteiden laitos

promise.a.mpamah@www.rnryc.com