V?it?suutiset

V?it?s: 14.12.2018 Korkeakoulutuksen kansainv?listyminen vaatii parempaa strategista ja rakenteellista panostusta (Sarpo)

Aika:

竟博 www.rnryc.com 14.12.2018 12:00 — 15:00


Sijainti: Muu, Ruusupuisto, Helena-sali
Kansainv?listyminen on yleinen strateginen prosessi korkeakouluissa. Millaisia toimia korkeakoulutuksen kansainv?listymisen menestyksek?s toteuttaminen vaatii?

KTM Ville Sarpo analysoi yritt?jyyden v?it?stutkimuksessaan Jyv?skyl?n yliopiston organisaation arkkitehtuurin vaikutusta yliopiston kansainv?listen maisteriohjelmien johtamiseen ja kehitt?miseen.

– Organisaation arkkitehtuuri muodostuu sen muodollisten ja ep?muodollisten rakenteiden, ty?n luonteen ja ihmisten v?lisest? koordinaatiosta, selvent?? Sarpo. – Tutkimuksessani ilmeni, ett? yliopisto-organisaation muodolliset rakenteet, kuten kannustimet, ty?njako ja vastuut, eiv?t tue kansainv?listen maisteriohjelmien kehitt?mist?. My?s ohjelmien p?ivitt?inen toiminta on heikosti organisoitua.

Koulutusohjelmaan panostaminen koetaan jopa urakehityksen esteen?

Sarpon tutkimuksen mukaan kansainv?listen maisteriohjelmien operationaalinen vastuu ja koordinointi kuuluvat p??s??nt?isesti opetus- ja tutkimushenkil?st?n velvollisuuksiin. Henkil?st?lle ei kuitenkaan ole tarjolla ohjelmien kehitt?miseen rohkaisevia kannustimia, vaan heid?n ty?t??n arvioidaan p??asiassa tutkimustoiminnan perusteella. Tutkimus- ja opetushenkil?st?n mukaan heid?n oma panoksensa ohjelmiin tulisikin olla opetuksessa hallinnollisten teht?vien sijaan. Tutkimuksen perusteella koulutusohjelmaan panostamisen koetaan olevan jopa este henkil?st?n urakehitykselle.

– Yliopistohallinnon, tiedekuntien ja maisteriohjelmien v?liseen heikkoon ty?njakoon oli syyn? strategian ep?selvyys. Vajavainen strategia ja koulutuksen kansainv?listymisen puuttuva toimenpideohjelma johtivat osaltaan my?s siihen, ettei maisteriohjelmia kehitetty eik? niiden asioita ajettu, kommentoi Sarpo.

Kansainv?lisen koulutuksen integroinnissa haasteita

– Maisteriohjelmien toimijoiden kehitt?mistoimenpiteet eiv?t tutkimukseni mukaan saaneet tarvittavaa tukea eik? niit? my?sk??n hy?dynnetty.? Yliopisto-organisaatio voisikin hy?dynt?? n?it? p?ivitt?isess? toiminnassa havaittuja asioita ja kehitt?? organisaation toimintaa niiden avulla, ehdottaa Sarpo. – Tutkimukseni johtop??t?s on, ett? Jyv?skyl?n yliopiston strategia ja arkkitehtuuri eiv?t ole onnistuneet integroimaan kansainv?lisi? tutkinto-ohjelmia osaksi yliopiston vakiintuneita toimintoja.

– Kansainv?liset maisteriohjelmat ovat hyvi? kansainv?listymisen instrumentteja, joten korkeakoulun tulisi panostaa niihin. T?h?n prosessiin on otettava mukaan henkil?st?? niin opetus- ja tutkimushenkil?st?st? kuin hallinnosta, toteaa Sarpo lopuksi.

V?it?stutkimuksen empiirinen aineisto koostui kansainv?listen maisteriohjelmien koordinaattoreiden ja johtajien haastatteluista. Tutkimukseen haastateltiin lis?ksi henkil?it? yliopiston keskushallinnosta. Aineistona k?ytettiin my?s yliopiston strategioihin liittyvi? dokumentteja, sis?isi? arviointeja ja tilastoja.

KTM Ville Sarpon yritt?jyyden v?it?skirjan ”Architecture of dissonance. A study on the strategic management process of higher education internationalization” tarkastustilaisuus j?rjestet??n pe 14.12. klo 12 - 15 Ruusupuiston Helena-salissa. Vastav?itt?jin? professori Janne Tienari (Hanken Svenska Handelsh?gskolan) ja tutkimusjohtaja, KTT Mikko Laukkanen (Aalto University Executive Education), ja kustoksena professori Juha-Antti Lamberg (Jyv?skyl?n yliopisto). V?it?stilaisuuden kieli on suomi.

Ville Sarpo kirjoitti ylioppilaaksi Sein?joen lukiosta vuonna 2002. H?n valmistui humanististen tieteiden kandidaatiksi Jyv?skyl?n yliopistosta 2009 ja kauppatieteiden maisteriksi Jyv?skyl?n yliopistosta 2011. Sarpo on ty?skennellyt Jyv?skyl?n yliopistossa tohtorikoulutettavana, suunnittelijana ja kansainv?listen asioiden suunnittelijana. Nykyisin h?n ty?skentelee kansainv?listen asioiden koordinaattorina Jyv?skyl?n ammattikorkeakoulun kansainv?lisiss? palveluissa.

V?it?skirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 40, Jyv?skyl? 2018, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7612-5. Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7612-5?(PDF).

Lis?tietoja:
Ville Sarpo, ville.sarpo@jamk.fi, +358 40 7026 983
Viestint?harjoittelija Miia Luoma, miia.s.luoma@www.rnryc.com, +358 40 8054 656